free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica


HRVATSKI  KNEZOVI

Višeslav

Borna i Ljudevit

Mislav

Trpimir

Domagoj

Branimir

Muncimir

HRVATSKI  KRALJEVI

Tomislav

Krešimir II. i Jelena

Stjepan Držislav

Petar Krešimir IV.

Dmitar Zvonimir

Stjepan II.

Petar

crta

Knez Mislav
crta

Klis, jedno od sjedišta hrvatskih vladara

    Nakon Borne i Vladislava na prijestolje dolazi oko 835. knez Mislav, koji je odmah na početku svoga vladanja ratovao s Mlečanima. Uzroci i tijek ratovanja pouzdano se ne znaju, ali se zna da je 839. mletački dužd Petar Tradonik sa svojom ratnom mornaricom krenuo navaliti na hrvatsko primorje. Međutim kod primorskog dvorca sveti Martin, nakon što je otkrio gorku istinu o snazi hrvatske vojske i mornarice dužd se predomislio, te je ugovorio mir s knezom Mislavom.

    Potom je krenuo na jug napasti neretvanske otoke, ali je i tamo ugovorio mir s neretvanskim velikim županom Družakom. Sljedeće godine (840), Neretvani su predvođeni velikim županom Deodatom potpuno razbili Mlečane u pomorskom boju, pa se tako dužd Petar kao veliki gubitnik morao vratiti u Veneciju.

    Knez Mislav nije više stolovao u Ninu nego u Klisu. Mislav je bio pobožan vladar koji je počeo graditi prve kulturne i crkvene zadužbine. Tako je dao sagraditi crkvu sv. Jurja u mjestu Putalju kojoj je darovao zemljišni posjed i kmetove. Kao susjed grada Splita, kojoj je tada nadbiskupom bio Justin, Mislav je odredio da splitska nadbiskupija dobiva desetinu od plodova i životinja sa njegovoga kneževskog posjeda u susjednom Klisu.

    To je bio prvi dar što ga je splitska crkva dobila od hrvatskog vladara na hrvatskom zemljištu, ali i vrlo mudri politički potez, jer je splitska crkva tada bila na bizantskom teritoriju i pod carigradskim patrijarhom. Otada su uspostavljeni dobri odnosi s dalmatinskim gradovima koji su s vremenom potpuno postali dijelom Dalmatinske Hrvatske.

    Još boljom organizacijom vojne snage na kopnu i na moru, knez Mislav je sve više jačao hrvatsku kneževinu. Uvijek je imao na raspolaganju velik broj pješaka i konjanika, koji su tada rabili lukove sa strjelicama, mačeve, koplja i drugo oružje. Na raspolaganju je imao i dobar broj brodova s odgovarajućom posadom mornara-ratnika.    

    Kneza Mislava naslijedio je oko 845. knez Trpimir.

prije nazad dalje
crta

Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica