free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica


PRVO  DOBA

Dolazak Hrvata

Hrvatske kneževine

Kraljevina Hrvatska

DRUGO  DOBA

Pacta Conventa

Antemurale Christianitatis

TREĆE  DOBA

Seljačka buna

Zrinsko-frankopanska urota

ČETVRTO  DOBA

Revolucija 1848.-1849.

I. svjetski rat

crta

Bansko pismo o ukinuću kmetstva 1848.
crta

Proglas bana Jelačića o ukidanju kmetstva 25. travnja god. 1848.

    Mi baron Josip Jelačić od Bužima, ban harvatski, slavonski i dalmatinski, nj. apostolskoga veličanstva Ferdinanda I. cesara Austrianskoga, kralja Ugarskoga, Českoga, Lombardskoga, Mletačkoga, Dalmatinskoga, Harvatskoga, Slavonskoga i Galičkoga, Vladimirskoga i Ilirskogai t.d., pravni tajni daržavni savietnik, feldmaršal-lajtnant, i u kraljevstvu harvatskom nad cielom vojskom i vojnom krajinom zapoviedajući general svemu harvatskom i slavonskom narodu i puku od Boga pomoć i pozdrav.

    Akoprem je već u kraljevinah Harvatskoj i Slavoniji proglašeno, da je svaka urbarialska daća, tlaka i desetina carkvena dotargnuta, Vi ipak bi sumnjati i bojati se mogli radi ove Vaše novo zadobljene pravice, iz tog uzroka, jer varhu toga u Vaših rukah nikakvoga pisma još dosad neimate, zato Mi, Ban harvatski, slavonski i dalmatinski, kano Vaš od svietloga kralja naimenovani i postavljeni varhovni poglavar, i Vaših pravicah branitelj, želeći Vas umiriti i osigurati, dajemo svim Vam, od harvatsko-slavonskog naroda, koji ste dosada bili kmeti i gospodarski podložnici, ovo Naše otvoreno bansko pismo, s kojim Vam novo zadobljene Vaše pravice i slobošćine, po kojih Vi skupa sa svim Vašim pokoljenjem za na vieke od tlake gospodske i svake daće urbarialske i desetine carkvene oslobođeni jeste, po jakosti i krieposti Naše banske časti i oblasti osieguravamo, obećavajući da Vam nitko ove Vaše sada zakonom dane i od premilostivog kralja potvarđene pravice i slobošćine nikada više do viek vieka uzeti nemore i nesmije.

    Varhu česa Vam i Vašem obojega spola odvietku ovo Naše vlastitom rukom podpisano, velikim banskim pečatom potvarđeno odparto pismo dajemo i podieljujemo u Zagrebu na dan svetoga Marka, to jest, dvadeset petoga Travnja, godine hiljadu osam sto četardeset i osme.

          Baron Jelačić Ban (s.r.)

(J. Šidak, Historijska čitanka za hrvatsku povijest, I, Zagreb 1952, 206-207)

nazad
crta

Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica