free web hosting | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Kultura Hrvata Glavna stranica

crta

Kviz
crta

Upute:
1. Napravite "klik" na plavu kuglicu kod odgovora za koji mislite da je točan.
2. Boja plava kuglice se mijenja u crvenu kod napravljenog "klika" za izabrani odgovor.
3. Vaše odgovore možete promijeniti, novim "klikom" na drugu kuglicu.
4. Pitanja na koja niste odgovorili, računaju se kao netočni odgovori.
5. Na kraju kviza potvrdite odgovore i pričekajte ispis rezultata na dnu stranice. Kod točnog odgovora crvena kuglica će postati zelena, a kod netočnog neće promijeniti boju. (zelene kuglice su točni odgovori)

nazad
crta

Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Kultura Hrvata Glavna stranica