StatTrack
free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica


HRVATSKA  GLAZBA

Hrvati i Hrvatice

Hrvatska mati me rodila

Ja sam prava Hrvatica

Još Hrvatska ni propala

Lijepa Naša

Oj hrvatska mati

Oj Ti Vilo Velebita

Ruža Hrvatska

Ustani Bane

Živila Hrvatska

crta

Ja sam prava Hrvatica
crta

.

Ti bi dečko htio znati, otkud su mi otac i mati.
Tvoj korak me svuda prati, želiš sve o meni znati.
Bunjevka il' Pokupljanka il' Zagorka il' Ličanka,
Dalmatinka il' Slavonka, Goranka il' Hercegovka,
Podravka il' Istrijanka, Međimurka il' Bosanka,
Bodulka il' Primorka, Baranjka il' Bilogorka.

Bistrog čela, lijepog lica, ja sam prava Hrvatica,
Dunav, Sava, Kupa, Drava, dva su moja oka plava.
Vitkog tijela, lijepog lica, ja sam prava Hrvatica,
Mura, Drina i Cetina, Hrvatska mi Domovina.

Iskrena sam, poštena sam, ponosna sam, pobožna sam,
Znam da ljubim i da volim, za svoj rod se Bogu molim.
Bilo da sam u tuđini il' u dragoj Domovini,
Ja u Zagreb dođem banu, bacim novčić u fontanu.
Molim se u katedrali za Hrvate što su pali,
Kličem crven, bijeli, plavi, Croatio oj ljubavi!

Sabljarić


.
crta

Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica