StatTrack
free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica


HRVATSKA  GLAZBA

Hrvati i Hrvatice

Hrvatska mati me rodila

Ja sam prava Hrvatica

Još Hrvatska ni propala

Lijepa Naša

Oj hrvatska mati

Oj Ti Vilo Velebita

Ruža Hrvatska

Ustani Bane

Živila Hrvatska

crta

Oj hrvatska mati
crta

.

Oj Hrvatska mati, nemoj tugovati.
Oj Hrvatska mati, nemoj tugovati.

Zovi, samo zovi, svi će sokolovi,
Za te život dati.

Srijem, Banat i Bačka, tri srca junačka!
Srijem, Banat i Bačka, tri srca junačka!

Herceg-Bosna, Lika, to je naša dika!
Herceg-Bosna, Lika, to je naša dika!

Dalmacija, Kvarner, Istra, slobodno nek blista!
Dalmacija, Kvarner, Istra, slobodno nek blista!

Za mir, za slobodu, Hrvatskom narodu,
Život ćemo dati!
.
crta

Povijesni pregled Hrvatski vladari Hrvatski ratnici Hrvatska kultura Glavna stranica